5 / 5 ( 7 bình chọn ) Tuổi Đá Buồn (Đàn Bầu) – Vô Thanh  Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang Từng ngón tay buồn, em mang em mang Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai Đóa hoa hồng cài lên tóc mây